Ýaşlar paýtagty hakynda bilýämisiňiz

Ýaşlar paýtagty hakynda bilýämisiňiz
Makalalar
17.11.2022, 21:03
1057
0
Ýaşlar paýtagty hakynda bilýämisiňiz? Türki dünýäsiniň sport we ýaşlar ministrlikleri her ýyl maslahatlaşyp bir şäheri “Türki dünýäsiniň Ýaşlar paýtagty” diýip yglan edýärler. 2022-nji ýylda bu nesibe Özbegistan döwletiniň Buhara şäheriniň paýyna düşüpdi. Bu türki döwletleriň sport we ýaşlar ministrleriniň golaýda Türkiýede geçirilen IV Bütindünýä çarwadarlar oýunlarynyň çaginde geçirilen VI maslahatynda bu hakda täze karar teklip edildi we goldanyldy. Netijede 2023-nji ýylda Türkiýäniň Stambul şäherini “Türki dünýäsiniň Ýaşlar paýtagty” diýlip yglan etdiler. Bu maslahata Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Wengriýanyň sport we ýaşlar ministrleri gatnaşdylar.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Daýanc Çäşemow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2241
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1603
0