Tasinlikler
   Aýda şinelän tohum
Aýda şinelän tohum
Aýda şinelän tohum

Ýerde duran adam asmandaky aýy diňe synlap oňýar. Onuň Ýeriň hemrasydygyny adamlar indi bilýärler. Ýöne ony özbaşdak planeta hökmünde göz öňüne getirip bilenoklar. Bu bir tarapdan dogry. Her näme diýseler-de aýda hem özbaşyn...
Tasinlikler
12.05.2023, 17:36
220
0
Moda
Moda
Häzirki zaman moda dünýäsinde esasy täze­likçä öwrülen fransuz markasy «Balenciag­a» web-sahypasynda täsin haryt​ peýda boldy.​ Bu haryt 295 dolla­rlyk bahasy bolan​ skotç bolup, onuň bil­en islendik sumkany, aýakgaby ýa-da başga esbaplary ýelmäp, olary brend önüme öw­rüp bolýar.

Tasinlikler
13.12.2022, 21:21
410
0
Ralph Teetor
Ralph Teetor
Ralph Teetor ilki bolup awtoulagyñ tizligini sazlaýjysyny oýlap tapýar.. Iñ täsir tarapy hem Ralph Teetor dogluşyndan bari gözi kördi..
Tasinlikler
27.11.2022, 07:28
403
0
Paraşutlar
Paraşutlar
Paraşutlar ilkinji 1515-nji ýylda Leonardo da Winçi tarapyndan oýlanyp tapylýar.
Tasinlikler
27.11.2022, 07:20
412
0
Fotoaparatlar
Fotoaparatlar
Ilkinji fotoaparatlar suraty galayy garyşykly gurşun ince kagyzyň yuzune cykarlypdyr.
Tasinlikler
27.11.2022, 07:16
410
0
Pullar barada
Pullar barada
Pullar kagyzdan dalde pagtadan yasalyar
Tasinlikler
26.11.2022, 21:07
460
0
Ilkinji tiz k
Ilkinji tiz k
Ilkinji tiz komek ulagy 1792-ýylda Napoleonyñ lukmany Baron Dominikua oýlap tapýar we fransiýada köpçilikleýin ýaýrap başlaýar.. we soñra dûnýäde ýaýrap başlaýar..
Tasinlikler
26.11.2022, 20:56
434
0
Uly Kengru- lar
Uly Kengru- lar
Uly kengru- lar 9 meter cenli bokup bilyarler
Tasinlikler
26.11.2022, 20:47
437
0