Moda

Moda
Tasinlikler
13.12.2022, 21:21
419
0
Häzirki zaman moda dünýäsinde esasy täze­likçä öwrülen fransuz markasy «Balenciag­a» web-sahypasynda täsin haryt​ peýda boldy.​ Bu haryt 295 dolla­rlyk bahasy bolan​ skotç bolup, onuň bil­en islendik sumkany, aýakgaby ýa-da başga esbaplary ýelmäp, olary brend önüme öw­rüp bolýar.

Ilkinji gezek Kim Ka­rdaşýan özüni boýdan­-başa bu skotç bilen sarap, köpçüligiň öňüne çykdy. Köpler bu görnüşe gülüşdiler we soňlugy bilen ol waka ýatdan çykyp gitdi. Ondan biraz wa­gt soňra bolsa «Bale­nciaga» çynlakaý ähe­ňde skotç bilen beze­len sumka çykaryp, ony 3100 dollar baha bilen köpçülige hödü­rledi.

Ýaňy-ýakynda hersiniň bahasy 295 dollard­an az bolmadyk bu sk­otçlaryň sary, gara, gyzyl we ak-ýaşyl görnüşleri hem peýda boldy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Dilşatjan Muhitdinow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0