Makalalar

Makalalar
Makalalar
07.05.2023, 21:40
157
0
Täsinlikler:

Günebakaryň täze görnüşi

Günebakar hakynda bilmeýän ýok bolsa gerek. Ol biziň durmuşymyzda gündelik ösdürýän hem ulanýan ösümligigmiz. Ýöne bu ösümlik hakynda golaýda täsin üýtgeşikligiň bolandygyny habar berýärler.

Öz eken ekininden bol hasyl almak her kimiňem arzuwy. Bu babatda daýhanlar dürli tejribeleri geçirip görýärler. Angliýaly fermer Kewin Ford bu ugurdan täsin üstünlik gazandy. Ol günebakaryň täze görnüşini ösdürip ýetişdirdi. Onuň ýetişdiren günebakarynyň başynyň agramy 6,44 kilograma deň boldy. Şeýdibem bu babatda ol Ginnesiň rekordlaär kitabynda goýan öňki rekordyny täzeledi. Bu gezek irginsiz yhlasy bilen öňki gezekgi gazanan agramyndan 1,23 kilogram artyk agramly hasyl ýetöşdirmegi başardy. Ol öz ajaýyp tejribesini daýhanlar bilen göwünjeň paýlaşýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Deñizhan Jumagylyjow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0