Taze tehnologiy

Taze tehnologiy
Makalalar
18.12.2022, 21:17
597
0
Täze tehnologiýa ornaşdyrylýar.

Dünýäniň ýüzünde täze tehnologiýalaryň ösüşi uly depgin bilen dowam edýär. Golaýda Ýaponioýanyň “Toýota” kompaniýasy “Hilux” pikabynyň elektrikleşdirilen görnüşi bilen tanyşdyrylyş çäresini gurady. Awtomobiliuň bu görnüşiniň döreýiş taryhy has uzaklardan gözbaş aşyp gaýdýar. Bu ulag kysymy 1968-nji ýylda öndürilip başlandy.

Kompaniýanyň ýolbaşçylary tarapyndan ulagyň ýakyn wagtlarda doly elektrikleşdirilen görnüşine geçiljekdigi habar berilýär.

Turkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Gurbangylyc Garaýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0