Skuteriň täze görnüşi

Skuteriň täze görnüşi
Makalalar
09.05.2023, 20:34
207
0
Skuteriň täze görnüşi

Durmuş gözümiziň alnynda çalt özgerýär. Ylym her gün bir täze açyşyň hasabyna täsinlikleri hödürleýär. Meşhur Hiaomi kompaniýasy golaýda özüniň täze skuterini çykardy we synagdan geçirdi. Batereýasynyň kuwwatlylygy 446 Wtç deň bolan bu skuter sagatda 25 kilometr tizlik bilen hereket etmäge ukyply. Üstesine ol 125 kilograma çenli bolan ýüki göterip bilýär. 25 göterim belentlige kynçylyksyz galyp bilýandugunu hem aýtmaly. Onuň batareýasynyň zarýadynyň 55 kilometr aralygy geçmäge mümkinçiligi bar. Bu bolsa şäher içinde işleýan her bir işgäre işe gatnamaga ýeterlik bolar diýip hasap edilýär.

Skuter şöhle gaýtaryjy çyralar hem saklamak üçin zerur bolan sistemalar bilen üpjün edilendir. Esasanam skuter ýaşlaryň hem göwnünden turar diýlip pikir edilýär.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby juma Mämmedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2193
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1554
0