Ilat yazuwy

Ilat yazuwy
Makalalar
30.11.2022, 22:58
981
0
Ilat ýazuwy barada giňişleýin bilesiňiz gelýami?

2022-nji ýylyň 17-27 dekabryaralygynda Türkmenistanyň ilat we ýaşaýyş jaý gorunuň uçdantutma ýazuwy geçirilýär.

Ilat ýazuwy-2022; Jebislik,Bagtyýarlyk,Röwşen geljek ady bilen geçiriljek ýazuwyň esasy maksady ýurduň ilaty, demografiki düzümi we ilatyň durmuşy şertleri döwlet we jemgyýetçilik ösüşiniň mohum durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň ençemesinde beýanyny tapyp dowlet we jemgyýetçilik ösüşiniň strategiýasyny üstünlikli durmüşa geçirmek üçin zerur bolan doly maglumat almakdan ybaratdyr. Munuň ozi döwletimiziň mundan beýlak-de ösmegi üçin ygtybarly binýadyny goýmaga mümkinçilik berer. Bu barada Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi saýtynda habar berdi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Söhbet Babamyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0