Ulagyň täze görnüşi

Ulagyň täze görnüşi
Makalalar
09.05.2023, 20:27
221
0
Ulagyň täze görnüşi

Tehnologiýa we tehnika günsaýyn täze özgerişleriň esasynda ösýär. Netijede ulag ulgamynda hem täze-täze ulag görnüşleri döredilýär. Olar täze tehnologiki enjamlar bilen üpjün edilip, has-da döwrebaplaşdyrylýar. “Wolwo” kompaniýasy öz öndürýän awtoulaglarynda täze “Lidar” radiolokasiýa ulgamyny ornaşdyrmagy göz öňünde tutýär. Bu bolsa ulaga töweregindäki hereket ulgamyny kesgitlemäge, gerek bolan aralygy hasaba alyp, ulagyň özbaşdak netije çykarmagyna mümkinçilik berýär. Bu üstünlikler we synanyşyklar adamzat äleminde sürüjisiz ulaglaryň öndürilmeginiň we durmuşa ornaşdyrylmagy babatynda öňe ädimleriň ädilýändigini aňladýar. Netijede ynsan ömri üçin howply bolan ýol-transport hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen ylmyň täze-täze açyşlaryň belentligine çykyp barýandygyny aýdyň görkezýär.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Döwlet Kowusow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2241
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1603
0