Sport

Sport
Makalalar
09.10.2022, 10:24
629
0
Türkmen sportunyň ösüşleri rowaçlanýar

Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan ýaşlar baradaky syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolan türkmen sporty hem şu günler barha rowaçlanýar. Türkmen türgenleri halkara ýaryşlaryň köpüsine gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Olar dünýäniň dürli künjeklerinde türkmen tuguny parladyp, buýsanjymyza buýsanç goşýarlar. Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmen türgenleri türkmen sportunyň taryhynda ilkinji olimpiýa medalyny gazanmak bilen ýurdumyzyň halkara sport giňişligindäki abraýyny arşa galdyrdylar. Bu başlangyç soňky ýaryşlarda-da yzygiderli dowam edýär. Öňümizde bolsa, has takygy, 2024-nji ýylda Fransiýa respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlary garaşýar. Bu ýaryşlarda hem türgen ildeşlerimize uly üstünlikleriň, ýeňişleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris.

Türkmen döwlet binägarlik-gurluşyk instutynyň uly mugallymy Rejepmuhammet Nurmuhammedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0