Telekeçilik işi üstünlik getirýar

Telekeçilik işi üstünlik getirýar
Makalalar
06.04.2023, 23:08
461
0
Telekeçilik işi üstünlik getirýar

Bazar ykdysadyýetine geçilmegi telekeçilik işine aýratyn üns bermegi talap edýär. Döwrüň orta çykaran bu zerurlygyna öz wagtynda düşünmegi başaran ýurdumyzyň telekeçileri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümine goşulmak bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli ugurlary boýunça önjeýli işleri alyp barýarlar. Ylaýtada oba-hojalygy ugry boýunça telekeçileriň bitirýän işleri öwgä mynasypdyr. Olar oba-hojalygy boýunça ekerançylyk we maldarçy;lyk, guşçulyk bilen gyzyklanyp bu ugruň ösüşiniň ilerlemegine öz täsirlerini ýetirýärler. Munuň özi ýurdumyzda azyk önümleriniň bolçulygyny dööretmek üçin paýhasly ädilen ädimdir. Ýurdumyzyň azyk önümleriniň eksportynda esasy orny tutýan ter pomidory ýyladyşhana usulynda ösdürip ýetişdirmekde uly tejribe toplanyldy. Öu günler birleşmäniň agzalarynyň guran ýyladyşhanalarynda öndürilýän azyk önümleri ekologiýa taýdan arassalaygy we terligi bilen tapawutlanýar. Ol önümleriň diňe bir ilatymyzyň isleglerini kanagatlandyrmak däl-de, eýsem eksport edilmegi hem guwandyryjydyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Abdulaziz Azizow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0