Bilýärsiňizmi

Bilýärsiňizmi
Makalalar
04.07.2023, 19:10
187
0
Bilýärsiňizmi?

Krokodiller dilini çykaryp bilmeýärler.

Düýeguşlaryň gözi ol­aryň beýnileriniň öl­çeginden uludyr.

Daşbalyk iň zäherli balyk hasaplanylýar.

Towuk bir ýylyň dowa­mynda ortaça, 190 sa­ny ýumurtga guzlaýar.

Garynjalar hiç haçan uklamaýarlar. Oňa derek gününe 2 gezek 8 minutdan dynç alýa­rlar. Garynjalaryň melikesi bolsa gününe 90 minut dynç alýar.

Deňiz pyşdyllarynyň gury ýerde ýaşaýan pyşdyllardan tapawudy olar kellesini daş okarasynyň içine çek­ip bilmeýärler.

Pişikleriň her gulag­ynda 32 sany myşsa bardyr.

Ýer ýüzünde hiç wagt kesellemeýän jandar­laryň biri akuladyr.

Goýunlar adamyň ýüzü­ni ýatda saklap galm­ak ukybyna eýedir.

Aşyrberdi Nurjanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0