Payhas

Payhas
Makalalar
15.02.2023, 19:52
671
0
Paýhaslar düwünçeginden:

Parahatçylyk adamlaryň bu durmuşda isleýän iň uly eşretidir.

Migel de Serwantes

*** Eger-de biz bütin dünýäde parahatçylygy gazanmak islesek, ony çagalarymyzdan başlamaly.

Mahatma Gandi

*** Adamlar bilen agzybirlikde ýaşamak üçin, ilki özüň bilen ylalaşykda ýaşamaly.

Harper Li

*** Adam haçanda adam bolmaga tagalla edende adam bolýar.

Aleksandr Gelman

*** Adamyň maksady ýagşylyk etmekdir.

Wladimir Dal.

Metbugat materýallary esasynda taýýarlanan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Şanazar Pirkulyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0