Taze yyl

Taze yyl
Makalalar
28.12.2022, 20:48
591
0
Taze yyl

“Täze ýyl” baýramy dünýäde iň şowhunly baýramçylyklaryň biri bolup, oňa ululy-kiçili hemmeler uly sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Täze ýyl baýramçylygyny giňden bellemek üçin birnäçe gün öňünden taýýarlanylyp başlanýar. Elbetde eziz Diýarymyzda hem Täze ýylyň ýaňy hem-de öwüşgini barha artýar. Aşgabatdaky “Älem” medeni dynç alyş merkezindäki 40 metr belentlikdäki baş arçamyzyň hem yşyklarynyň ýakylmagy Täze ýyl baýramçylygynyň dabaralaryny has-da belende galdyrdy. Täze ýyl – bu sowgatlaryň baýramy. Ähli söwda merkezlerinde Täze ýylyň öňýanynda baýramçylyk sowgatlarynyň söwda satuwyny amala aşyrylyp başlandy. Goý, Täze 2023-nji ýyl rysgal bereketiň ýyly bolsun!

Türkmenistanyñ inzener tehniki we ulag kommunikasiyalar institutynyn talyby Söhrat Amanbaýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0