Sport

Sport
Makalalar
14.04.2023, 15:38
389
0
“Arkadag” futbol kluby

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen başlangyjy başlanan Arkadag şäheri hakyndaky Kanunyň Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimyhammedow tarapyndan tassyklanmagy bilen bu nusgalyk şähere döwlet statusy berildi. Indi şäheriň ähli ugurlary bilen bir hatarda sport ulgamy hem aýratyn ösdürilmeli ugurlaryň birine öwrüldi. Netijede golaýda Apkadag şäheriniň “Arkadag” futbol kluby döredildi. Bu klub Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň agzalygyna kabul edildi.

Türkmenistanyň futbol federasiýasy milli çempionatyň we kubok ýaryşynyň geçirilişine gaýtadan seredip, indi ýaryşjak toparlaryň sanynyň dokuza çykanlygy sebäpli ýaryşy çärýek finaldan däl-de deslapky tapgyrdan başlamak kararyna geldi. Deslapky tapgyryň ýeňijisi çärýek finalda ýaryşjak sekiz toparyň biri bolup biler.

Metbugat mäteriallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ mugallym Gurban Saparow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0