Taze yyl sowgady

Taze yyl sowgady
Makalalar
18.12.2022, 15:20
569
0
Täze ýyl sowgatlary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda telekeçilik ulgamy giň gerim bilen ösdürilýär. Netijede mdiňe bir ýurdumyzyň içinde däl-de, öz ňnümlerini daşary döwletlere çe4nli hödürleýän we önümleriniň hili boýunça şöhrat gazanýan kärhanalaryň sany gün-günden artyp barýar. Olaryň hatarynda “Hasar” hojalyk jemgyýetiniň süýji-köke kärhanasyny görkezmek bolar. Bu kärhanada 100-den gowrak süýji-köke önümleri – şokolat süýjüleri, şokolat örtükli gawun kaky, irisler, marmeladly önümler, krekerler, fafliler, karameller, dürli görnüşli kökeler öndürilýär. Kärhananyňýyllyk kuwwatlylygy 18 müň tonna barabardyr.

Kärhananyň işgärleri şu günler halkymyzyň täze ýyl saçaklaryny ekologiýa taýdan arassa konditer önümleri bilen bezemegiň aladasynda zähmet çekýärler. Olar dürli görnüşli täze ýyl nyşanly bezegleri bolan önümleri ilata hödürleýärler.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn mugallymy Aýsoltan Berdiýewa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0