Makalalar

Makalalar
Makalalar
15.08.2023, 07:21
325
0
Jemgyýetçilik tory

,,Tik Tok’’ adyndan belli boluşy ýaly dünýä ýüzünde gysga göwrümli wideolary ýerleşdirmek we görmek üçin uly meşhurlyga eýe bolan saýtlaryň bir hasaplanylýar. Hytaýda döredilen bu jemgiýetçilik toruna täze bäsdeş döredilip ol ,,Kuaishou’’ diýilip atlandyrylýar. Kuaishou hytaý dilinden terjime edilende ,,çalt el’’ diýen manyny berýän bu täze tora 3 yklymdan 30 döwletiň internet ulanjylaryndan 1 milliarddan gowragy ulanýar. Bu tor Günorta-Gündogar Aziýada onlaýyn söwdada öňdebaryjy platformanyň goşundysydyr. Statistiki maglumatlara görä ,,Kuaishou’’ goşundysynyň dolanşygynyň 2022-nji ýyldaky umumy möçberi 150 milliard dollara deň bolanlygyny nazara alýan kompaniýanyň hünärmenleri onuň bu ýylky görkezijileriniň has-da ýokary bolmagyna garaşýarlar. ,,Tik Tok ‘’ jemgiýetçilik torunyň täze bäsdeşi bolan goşundynyň göwrümiň giňeldilmegi onuň hyzmatlarynyň görnüşiniň köpelmegine getirdi. Häzirki wagtda bu bu goşundyda onlaýyn dükan we hyzmatar bolmak bilen çäklenmän onda dürli güýmenje, telegepleşikler, göni ýaýlymdaky wakalar, kiçi göwrümli seriallar ulanyjylara elýeter edildi.

Saparmuhammet Orazow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0