batly depgin

batly depgin
Makalalar
02.04.2023, 17:30
431
0
Ýollarymyzyñ abadançylygy

Ýurdumyzyň asuda, nurana ýollarynyň abadançylygyny üpjün etmek, paýtagtymyzyň sazlaşykly ösýän, barha giňeýän çäginde täze döwrebap ýollary döretmek, abadanlaşdyrmak işleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem batly depginler bilen dowam edýär. Bu rowaç ýylda ýurdumyzda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurdaky beýik işler «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämiziň, halkymyzyň asuda we abadan durmuşynyň aýdyň dabaralanmasydyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Söhbet Babamyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0