Ilkinji duşuşyk

Ilkinji duşuşyk
Makalalar
07.07.2023, 13:21
145
0
Ilkinji duşuşyk

Şu günler akylly şäher konsepsiýasy esasynda gurlup, ilkinji tapgyry ulanylmaga berlen Arkadag şäheriniň dabarasy dag aşýar. Bu hakdaky söhbetler gyzgalaňly dowam edýär. Häzir hemmeleriň diýen ýaly ünsi arkadag şäherine gönükdy. Asyryň iň ajaýyp binagärlik gurluşyk sungatyna öwrülen Arkadag şäheri şeýle söhbetlere mynasyp şäherdir.

Arkadag şäherinde bedenterbiýe we sport maksatly desgalaryňzm ençemesi bar. Şolaryň biri hem 10 müň orunlyk stadionydyr. Bu stadionda şu ýylyň 1-nji iýunynda ilkinji gezek futbol ýaryşy geçirildi. Onda Arkadag şäheri bilen adybir “Arkadag” futbol topary ýurdumyzyň häzirki çempiony “Ahal” toparyny kabul etdi. Çekeleşikli geçen ýaryşda “Arkadag” futbol topary 3:0 hasabynda ýeňiş gazanmagy başardy.

Bagybeg Saparmyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0