“Boeing” hakda

 “Boeing” hakda
Makalalar
11.04.2023, 16:14
455
0
“Boeing” hakda

“Boeing” amerikan korporasiýasy öz öndürýän uçarlary bilen dünýäde meşhurlyk gazanmagyny dowam edýär. Şonuň bilen bir hatarda bu korporasiýa öz önümçiligini hem giňeltmegi yzygiderli alyp barýar. Munuň şeýledigini bu korporasiýanyň dünýäniň dürli ýurtlarynda öz zawodlarynyt yzygiderli açmagy hem şaýatlyk edýär. Indiki nobatda bolsa, “Boeing” korporasiýasy Hindistanda ýolagçy uçarlaryny ýük uçarlaryna öwürjek zawody gurmagy meýilleşdirýar. Bu hakda korporasiýanyň ösüş boýunça müdiri Mark Allen golaýda metbugat serişdeleriniň üsti bilen habar berdi

***

“Boeing” uçarlaryny satyn almak işi dowam edýär. Saud Arabystany otuz bäş milliard dollar möçberinde “Boeing” kysymly uçarlary satyn almagy meýilleşdirýär. Bu hakda habar beriş serişdelerinde habarlar ýaýradyldy.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Gulmyrat Annakow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0