Aşgabat ÝUNESKO-nyň «Döredijilik şäherle­riniň toruna» girizi­ldi

Aşgabat ÝUNESKO-nyň «Döredijilik şäherle­riniň toruna» girizi­ldi
Makalalar
02.11.2023, 22:05
155
0
Aşgabat ÝUNESKO-nyň «Döredijilik şäherle­riniň toruna» girizi­ldi

Täze şäherleriň 55-s­i, şol sanda ak merm­ere bürenen Aşgabat Bütindünýä şäherler gününde ÝUNESKO-nyň «Döredijilik şäherle­riniň toruna» goşuld­y.

ÝUNESKO-nyň Baş dire­ktory Odri Azulyň be­llemegine görä, bu şäherler ösüş strateg­iýalarynyň çäginde medeniýeti we döredij­iligi giňden ýaýratm­aga bolan ygrarlylyk­lary, şeýle hem sebi­tiň meýilleşdirilişi­niň innowasion usull­ary, adamlar üçin am­atlylygy bilen tapaw­utlanýarlar.

Iň soňky goşmaçalaryň hasaplanmagy bilen, tor häzirki wagtda ýüzden gowrak ýurtd­an 350 şäheri öz içi­ne alýar we dörediji­lik ugurlarynyň ýedi­sine wekilçilik edýä­r: senetçilik we halk sungaty, dizaýn, kino, gastronomiýa, edebiýat, mediasungat we saz.

Aşgabadyň ÝUNESKO-nyň «Döredijilik şäher­leriniň toruna» «Diz­aýn» ugry boýunça gi­rendigini bellemelid­iris.

Muhammet Hydyrow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2193
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1554
0