Arkadag saheri

Arkadag saheri
Makalalar
25.12.2022, 16:43
595
0
Arkadag saheri Türkmenistanda ilkinji «akylly» şäher bolan Arkadag şäherinde durmuş we ykdysady ulgamlarda gazanylan üstünlikleri giňden beýan etmek üçin abraýly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen degişli işler amala aşyrylýar. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düýn geçirilen göçme mejlisinde daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Prezident Serdar Berdimuhamedowa habar berdi. Ministriň orunbasarynyň hasabatynda-da aýdylyşy ýaly, bu işler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 3-nji dekabrynda geçiren iş maslahatynyň barşynda öňde goýlan wezipeleri bilen baglylykda alnyp barylýar. Arkadag şäheriniň dünýä metbugatynda şöhlelendirilişi Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we halkara guramalaryň ýanyndaky wekilhanalary arkaly alnyp barlar. Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ mugallym Merdanmuhammet Durdymyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0