“Akylly” şäheriň gözelligi

 “Akylly” şäheriň gözelligi
Makalalar
19.04.2023, 21:20
391
0
Akylly” şäheriň gözelligi

Gurluşyk aýratynlygy bilen bütin dünýä nusgalyk bolan akylly şäher Arkadag şäheri gün-günden gözelleşýar. Bu ýerdäki gurluşyk işleri uly depginler bilen alnyp barylýar. Döwlet statusy berlen şäherde ýaşaýjylar üçin ähli şertleri döretmek döwlet syýasatynyň üns merkezinde durýar. Bu ýerde her gün täze-täze ugurlara degişli edara kärhanalaryň açylmagy buýsandyryjydyr. Golaýda bolsa Arkadag döwlet arhiwiniň, “Arkadag” teleýaýlymynyň we “Arkadag” gazetiniň açylmagy halkymyzy has-da begendirdi.

Gahryman Arkadagymyzyň ýakyndan ýardam bermeginde häzirki döwürde täze şäherde dürli maksatly desgalaryň 336-synyň gurluşygynyň tammalaýjy tapgyrlary alnyp barylýar. Diňe bir akylly şäheriň özi däl, eýsem bu şäheriň her günki täze ösüşleri başymyza buýsanç duýgusyny berýär. Ajýyp döwrebap binalary şäheriň gözelligine görk goşýar.

Türkmenistanyñ Serhet institutynyñ mugallymy Hemra Myşiýew Annaorazowiç
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0