Stadiyon

Stadiyon
Makalalar
13.12.2022, 21:05
510
0
Suw ýüzündäki stadion

Oňa “ýüzýän stadion” hem diýýärler. Bu Singapuryň Marina aýlagynda guruldy. Platformanyň üstünde ýerleşýän stadionyň bir tribunasyna otuz müň janköýer ýerleşer ýaly mümkinçilik bar. Şol platforma bolsa, Marina aýlagynyň düýbünde goýlan sütünleriň üstünde ýerleşendir.

*** Täze ada

Suwasty wulkanlaryň biri oýanyp, lawa, bug we kül sowrup başlanyndan on bir sagat geçenden soň Ýuwaş ummanynda täze bir ada döredi. Bu Ýuwaş ummanynyň günorta-günbatar böleginde ýerleşýän Tongo adalarynyň golaýynda ýerleşýär. Kem-kemden ada öz meýdanyny giňeldip başlady.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Serdar Miriýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0