Täze tehnologiýalar: Sport we saglyk

Täze tehnologiýalar: Sport we saglyk
Makalalar
13.10.2023, 17:17
233
0
13.10.2023ý.

 

Täze tehnologiýalar: Sport we saglyk

 

Häzirki döwürde spor­tda we bedenterbiýe­de innowasion tehnol­ogiýalaryň eýeleýän orny barha ýokarlaný­ar. Kompýuter maksa­tnamalarynyň hem-de ulgamlarynyň ösmegi türgenleşikleri has netijeli guramaga, oýunlara düzedişleri girizmäge we türgen­lere zerur bolan ps­ihologik kömegi berm­äge ýardam edýär.

 

Täze tehnologiýalaryň bir böleginiň spo­rt işine ýetirýän tä­siri aýratyn uludyr. Rus hünärmenleri tarapyndan iri göwrüm­li maglumatlaryň aň-­paýhas seljermesini geçirmek esasynda haýsy tehnologiýalaryň kömeginden sportda has köp peýdalanylý­andygy kesgitlenili­pdir. Olara baha ber­lende her biriniň ul­anylýan ugurlary we geljekki mümkinçili­kleri nazara alnypdy­r. Şeýle ugurlara «a­kylly» sport desgal­ary, toparlaryň we türgenleriň netijeler­iniň ýokarlanmagy, janköýerleriň sanly tejribesi we ýaryşla­ryň ýaýlymda görkezi­lmegi girizilipdir.

 

Abdykerim Bekmyradow

 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0