Cheper Eserler
03.10.2022, 22:29
538
0
Çeper esereler

Seri durlaýan setirler: Her zadyň soňy gowy boljakdyr, eger gowy bolmasa heniz soňy gelen däldir. Jen Lennon. *** Kim milliony gözleýän bolsa, ony seýrek tapýar, gözlemeýänler welin hiç haçan tapmaýarlar. Opnore de Balzak. *** Çäýnegiň başy her näçe ýokarda bolsa-da, käsäniň öňünde başyny egýändir. Jelaleddin Rumy. *** Kalp tämiz bolsa, dilden gözel sözler çykar. Hezreti Aly. *** Pikiriňi aýtmak küşt oýnunda pyýadany öňe iten ýalydyr. Pyýadany ýitirip bilersiňiz, emma utmagyňyz mümkin. Wolfgang Gýote. ***

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyň talyby Azizow Atajan
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0