Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna
Makalalar
12.02.2023, 19:20
835
0
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

Döredijilik bäsleşigi

Häzirki döwürde türkmeniň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dürli hili ylmy hem medeni çäreleriň geçirilmegi dowam edýär. Hut şu nukdaý nazardan seredip, golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi “Edebiýat we sungat” gazeti bilen bilelikde döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bu bäsleşigiň yglan edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen türkmen milli edebi mirasyny öwrenmekde giň ýollaryň açylýandygynyň ýene bi şanly subutnamasydyr.

Bäsleşige hödürlenjek eserlerde Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny çuňňur öwrenmek maksat edildi. Şonuň netijesinde beýik akyldaryň öňe sürýän ynsanňerwer pikirleriniň dünýä jemgyýetçiliginde öz mynasyp ornuny gazanmagy babatda döredijilik işgärleriniň mynasyp goşandyny goşmagy göz öňünde tutulýar. Akyldaryň umumyadamzat bähbitli ajaýyp pikirleri durli görnüşli çeper we oublisistik eserlerde öz çeper baýanyny tapar. Bäsleşik täze gözlegler bilen döredýän döredijilik işgärlerini ýene täze gözleglere ruhlandyrýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Wepa Ezizow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0