Taze yyl sowgady

Taze yyl sowgady
Makalalar
19.12.2022, 20:25
588
0
Täze ýyl sowgatlary

Şu günler täze ýyl baýramçylygynyň öň ýany dürli hili baýramçylyk çareleri geçirilýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynda bu has hem uly şowhuna beslanýär. Ýakynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde uniwersitetiň “Business” gurnagy tarapyndan Täze ýyl ýarmarkasy guraldy. Şol ýarmarkada dürli görnüşli sowgatlyklar, kitaplar,Täze ýyl tagamlary hödürlendi. Bu çäre baýramçylyk ruhuny galdyrýan aýdym-sazlar bilen bezeldi.

Ýarmarkany guramak bilen öňde goýlan baş maksat talyp ýaşlaryň ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmakdan ybaratdyr.

Türkmenistanyñ inzener tehniki we ulag kommunikasiyalar institutynyñ talyby Merdan Begenjow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0