Awtomenzil

Awtomenzil
Makalalar
12.10.2022, 14:02
902
0
Täze awtomenziller

Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli Balkanabat, Daşoguz, Türkmenabat, Mary şäherlerinde täze ýolagçy awtomenzilleri açylyp ulanylmaga berildi. Bu şanly waka halkymyza ajaýyp baýramçylyk sowgady boldy. Bu binalaryň her biriniň umumy meýdany 30 müň inedördül bolup, bir wagtyň özünde 700 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenendir. Meýdanlary 2150, 2100 inedördül metr bolan açyk hem-de ýapyk awtoduralgalar 100, 112 ýeňil awtoulaglaryny saklamak üçin niýetlenip gurlupdyr. Şu günler ilatymyz ýokary hilli gurlan awtomenzilleriň we awtoulaglaryň duralgasyndan peýdalanýarlar. Olar şeýle giň mümkinçilik döredip beren Arkadagly Serdarymyza sag bolsun aýdýarlar.

Türkmen döwlet binagarlik-gurlusyk instutynyn talyby Gurbanaly Goçmyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0