Şahyrlaryň dilerinde ýol hakda

Şahyrlaryň dilerinde ýol hakda
Makalalar
22.03.2023, 19:05
437
0
Şahyrlaryň dilerinde ýol hakda:

Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol, Dag ýolunda çat açmaýan polat bol! Kerim Gurbannepesow

***

Bir tarapym uzap ýatan demir ýol, Gelin sypat gök gowaça bir ýanym. Mämmet Seýidow

***

Päk ynsan bir taýa ätse gadamlar, Onuň yzyn ýöredipdir adamlar. Ýollar, uzyn ýollar, öwrümli ýollar, Sizi şeýdip döredipdir adamlar! Nazar Gullaýew.

***

Ýol ýola eltdi, ýol ile eltdi, Birleşdirdi adam bilen adamy. Ýoly ýola, ili ile gowşurmak, Bu ýollaryň adaty. Nobatguly Rejepow

***

Ýollaryň içiniň iň bir ýagşysy, Hassa soralmaga barylýan ýoldur. Toýly Öwezow/

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlanyldy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ mugallym Nurgeldi Muhammedkulyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0