S

S
Makalalar
17.11.2022, 20:40
657
0
Sürüjisiz ulaglar synagdan geçýär

“Wolkswagen” kompaniýasynyň ady eýýäm hemmelere tanyşdyr. Onuň öndürýän awtoulaglary sürüjileriň arasynda öz meşhurlygyny ýitirmän gelýär. Dünýäniň ähli künjeklerinde hem bu kompaniýanyň ulaglaryna bolan isleg ýylsaýyn artyp barýar. Innowasiýa aýratyn ähmiýet berýän nemes brendiniň “Gen.Trawel” atly sürüjisiz hereket edip bilýän nusgalyk görnüşdäki ulagynyň tanyşdyrylyş dabarasy bolup geçdi. Bu ulaga “Emeli aň” tehnologiýasy oturdylan. Elektrik energiýasyny tygşytly sarp edip bilýän bu ulag bilen uzak ýola syýahata çykmaga amatly hem rahat hasaplanaýr. Ýöne sürüjisiz ulagyň bäşinji derejesine eýe bolan modeliň satuwa çykaryljak wagty aýan edilmedi.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Nurmuhammet Öwezmyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0