Sport

Sport
Makalalar
21.04.2023, 10:19
380
0
Geljegiň maksatlary

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan Ýaşlar syýasatynyň bir bölegine öwrülen ýurdumyzda sport ulgamyny ösdürmek, uly depginler bilen alnyp barylýar. Hut geçen ýylyň özünde türkmen türgenleriniň gazanan ajaýyp üstünlikleri hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Indi bolsa öňümizde 2023-nji ýylyň möhüm synaglary gelip ýetdi. Bu ýaryşlaryň hem türkmen türgenlerine uly üstünlikler getirjekdigine berk ynanýarys. Üstesine 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde guraljak XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk boljakdygy görnüp dur. Eýsem bu ugurdan şu günki alnyp barylýan işler ýurdumyzda sporty ösdürmäge döwlet derejesinde üns berilýändigini görkezýär.

Türkmen türgenleriniň özlerine döredilip berilýän mümkinçilikleri üçin Hormatly Prezidentine bolan minnetdarlygy çäksizdir.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Didar Aşhyrow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0