Sergisi

Sergisi
Makalalar
18.12.2022, 21:01
524
0
SURATKEŞLERIŇ SERGISI

Golaýda täze ýyl baýramçylygynyň şanyna Türkmenistanyň suratkeşler birleşiginiň Lebap welaýat şahamçasynyň sergi zalynyň açylyş dabarasy boldy. Şu dabara mynasybetli bu ýerde belli suratkeşleriň we amaly haşam sungat eserleriniň bir aýlyk sergisi öz işine başlady.

Bu sergide Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň başlygy Çarymyrat Ýazmyradowyň ,Türkmenistanyň halk suratkeşleri Saragt Babaýewiň, Gülara Babaýewanyň, Rüstem Abdullaýewiň, Igdir Ylýasowyň, Merdan Atajanowyň, Myrat Baltaýewiň, külalçy Ruslan mRejebowyň, Şerof Hemraýewiň, Merdan Öwezowyň, birleşigiň iň ýaş agzasy Şemşat Saparowanyň işleri görkezildi.

Täze açylan sergi zaly dürli çäreleri geçirmek üçin, giňp mümkinçil;ikleri döretdi. Bu bir wagtyň özünde sungat adamlary üçin najaýyp täze ýyl sowgady boldy.

Turkmen dowlet binagarlik-gurlusyk insitutynyn talyby Ramazan Batyrjanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0