Internet aragatnaşyk ulgamy

Internet aragatnaşyk ulgamy
Makalalar
25.12.2022, 09:09
533
0
Internet aragatnaşyk ulgamy
 
Eger-de, synpda internet ulgamyna birikdirilen kompýuter bar bolsa, munuň özi siziň synpyňyzda dünýäniň iň uly elektron kitaphanasy bar diýmeklikdir. Çünki mugallym häzirki wagtda internet ulgamyndan islendik ders üçin okuw gollanmalaryny, görkezme esbaplaryny, testleri, çykyşlary alyp, olary öz dersine uýgunlaşdyryp bilýär. Dersleri dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryna esaslanyp geçmäge mümkinçilik döreýär. Wideo konferensiýalary gurap, dünýä ýurtlarynyň okuwçylary bilen pikir alyşmak endikleri, daşary ýurt dillerini özleşdiriş kämillikleri artýar.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Döwlet Rozyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0