Konsert

Konsert
Makalalar
28.11.2023, 16:14
549
0
2-nji dekabrda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň Baky Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli, Türkmenistanyň Halk artisti Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçiriler.

Bu konsertde konserwatoriýanyň Kamera orkestri, hor topary, halk saz gurallary ansambly, üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallar kwinteti, fortepiano eserleri we kompozitoryň aýdymlary ýerine ýetiriler. Şeýle hem baýramçylyk dabarasynda Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, Bagenç Gaýipow we ýokary okuw mekdebiň talyplary ajaýyp aýdymlary bilen agşamyň şowhunyny has-da artdyrarlar.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2193
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1554
0