Hatyra g

Hatyra g
Makalalar
05.10.2022, 20:56
1165
0
Hatyra günunde gahrymanlary yatlap

1881-nji ýylda Gökdepe söweşinde gerçeklerimiz ýurdumyzyň geljegi bolan nesillerimize watansöýüjiligiň we batyrlygyň nusgasyny miras goýup, garaşsyzlyk, edermenlik, azatlyk üçin gara başlaryny orta goýdylar. Gökdepe galasynyň gahrymanlary bolan ýaşulular, zenanlar hem-de çagalar uruşda gaýduwsyz söweşip şehit boldylar. Häzirki günde şol söweşde şehit bolanlara bagyşlanyp heýkeltaraşlar we nakgaş ussatlar eserlerinde dürli taslamalar döredýärler.Türkmen halkynyň asuda, parahat asmanyň astynda ýaşamagy üçin Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz ähli mümkinçilikleri döredýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyň mugallymy Mämmedowa Altynaý
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0