Elektrik awtoulaglary

Elektrik awtoulaglary
Makalalar
07.07.2023, 13:12
177
0
Elektrik awtoulaglary

Häzirki zaman dünýäsi täsin ösüşlere eýe bolýar. Tehnologiýa boýunça ylmyň täze gazananlary durmuşa ornaşdyrylýar. Şeýle tehnologiki ösüşleriň biri hem täze elektrik awtoulaglaryň dürli görnüşleriniň synag edilmegidir. Netijede dünýäniň ulag strukturasy elektrik bilen işleýän awtoulaglaryň hasabyna baýlaşýar.

Ýewropanyň Energetika guramasynyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen barlaglaryň netijesinde benzin ýangyjy bilen işleýän awtoulaglara seredilende elektrik zarýadlary bilen işleýän awtoulaglaryň zyňyndylarynyň pes derejä düşýändigini ýüze çykaryldy. Hünärmenleriň takyklamagyna görä, bu zyňyndylaryň möçberi 30 göterim pese düşýär. Bu bolsa ekologiýa arassalygy üçin örän ähmiýetlidir.

Hut şu nukdaý nazardan seredip, dünýä binagärlik binýadyna nusga bolan Arkadag şäherinde elektrik awtoulaglaryny ulanmak göz öňünde tutuldy. Munuň özi bolsa, dag howasynyň iň sergin ýerinde gurlan bu ajaýyp şäheriň ekologiýa arassalaygyny üpjün eder.

Ylýas Mämmedow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0