Soltan Open Air

Soltan Open Air
Makalalar
07.08.2023, 07:44
175
0
Soltan Open Air

Tomus paslynyň yssy möwsüminde rahat dynç almak we dürli dabaralary geçirmek üçin ,,Soltan Open Air’’ restorany öz gapylaryny müşderilere giňden açýar. Bu ýerde süýjilikleriň dürli görnüşlerinden Ýewropa we Gündogar hem-de milli naharlaryň özboluşly tagamyndan lezzet almak bolýar. Bu restoran ,,Soltan’’ ady bilen tanalyp ýediligi öz içine alýan restoranlaryň biri bolmak bilen onuň tapawutly aýratynlygy açyk eýwanly bolup ol ýerdäki emeli şaglowugyň ýerleşdirilmegi islendik müşderide ýakymly ýatlamalaryň sanynyň ýene bire köpelmegine ýardam berýär. Restoranyň iş wagtynyň sagat 9:00-dan 23:00-a çenli bolmagy aýdym-sazyň hoş owazynyň astynda geçirilen her bir duşuşygyň romantik häsiýete eýe bolmagyna ýardam berýär. Soltan Open Air restoranynyň işewürlik etrabynyň merkezinde ýerleşmegi rahat dynç alyşy üpjin etmek bilen islendik wagtda şol ýerde naharlanmaga mümkinçilik berýär.

Tumar Akmuhammedowa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0