Beygelya binalar

Beygelya binalar
Makalalar
18.12.2022, 21:20
557
0
Beýgelýän binalar

Gojaman Köpetdagyň eteginde güş uçar belentligi nazarlaýan Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy şu günler gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Müň gektara golaý meýdany eýeleýän bu merkeziň gurluşygynda iň täze tehnologiýalaryň ulanylmagy, täze tehniki enjamlar bilen üpjün edilmegi, bu akylly şäheriň geljeginiň uludygyndan habar berýär.

Bu merkezde gurulýan administratiw binalar bilen bir hatarda ýaşaýyş jaýlarynda hem ähli amatlyklar göz öňünde tutulypdyr. Bu ýerdäki medni durmuş we saglyk maksatly gurulýan belent binalaryň daşky keşbinde diňe bir häzirki zaman dünýäsiniň iň ösen arhitektura dizaýnlary bilen bir hatarda milli öwüşginlerem aýdyň görünýär. Bu merkeziň Aziýada iň ajaýyp şäherleriň biri boljakdygyna uly ynam bildirýäris.

Turkmen dowlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Guýçmyrat Gundogdyýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0