Deňiz kenaryndaky bi­nagärlik

Deňiz kenaryndaky bi­nagärlik
Makalalar
21.06.2023, 23:43
132
0
Deňiz kenaryndaky binagärlik

Awstraliýanyň günorta-gündogar böleginde ýerleşýän Sidneý ýurduň iň uly we gadymy şäheridir. Sidneý 1788-nji ýylda esaslandyrylyp, şäheriň ady şol döwürdäki içeri işler ministri Lord Sidniniň hormatyna dakylypdyr. Tabynlykdan soň şäher ep-esli ösdi we meýdany 12 145 inedördül kilometre deň hem-de 5,3 million ilaty bolan ägirt uly megapolise öwrüldi.

Sidneýiň çäginde köpsanly binagärlik täsinlikleri, gözellikleri jemlenendir, şol sebäpden hem bu ýere dünýäniň çar künjeginden köpsanly syýahatçylar gelýär. Şäheriň esasy nyşanlarynyň biri hem Port Jekson aýlagyny birikdirýän kemerli «Harbour Bridge» köprüsidir. Baýramçylyklarda bu köpri pirotehniki görkezişleriň geçiriljek ýeri hökmünde ulanylýar. Ýene-de şäheriň ajaýyp künjekleriniň biri Sidneýiň nyşanyna öwrülen Sidneý opera teatrydyr. Ol gözelligi bilen dünýädäki iň täsir galdyryjy binalaryň biridir

Merdan Berdimyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0