Arkadag şäheri – bilimli ýaşlaryň şäheri

Arkadag şäheri – bilimli ýaşlaryň şäheri
Makalalar
12.09.2023, 09:43
115
0
Arkadag şäheri – bilimli ýaşlaryň şäheri

​ Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her güni şan ly wakalara beslenýär. Köpetdagyň eteginde – gözel künjekde ýerleşýän Arkadag şäheri ýurdumyzyň häzirki gülläp ösüşiniň ajaýyp nyşany, adam hakynda edilýän aladanyň nobatdaky beýany boldy.

Aşgabatdan 30 kilometrlik günorta-günbatarda ýerleşýän täze, döwrebap megapolisde dürli maksatly desgalardyr binalar bilen bir hatarda bilim we terbiýeçilik edaralary hem gapylaryny giňden açdy. Täze okuw ýylynda häzirki zaman sanly bilim tehnologiýalary, lingafon we multimedia enjamlary bilen üpjün edilen bilim ojaklaryna ― Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine ilkinji talyplar kabul edildi.​

Gurbannazar Orazgeldiýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0