Ajayyp sergi

Ajayyp sergi
Makalalar
05.04.2023, 19:39
400
0
Ajaýyp sergi ykdysady kuwwatlylykdan nyşan

Üstümizdäki ýylyň 4-nji aprelinde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi açylçdy. Sergä toplumyň ýüzden gowrak kärhanalary we düzümleri, hususy telekeçiler öz işleri we öndürýän önümleri bilen gatnaşdylar. Sergini synlanlar ýurdumyzda azyk önümleriniň döredilýändiginiň we beýleki harytlaryň önümçiligigniň giň gerim bilen ösýändiginiň şaýady boldular.

Ylaýtada serginiň ikinji gününde Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu günler ýurdumyzda saparda bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysatan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow hem-de Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen bilelikde sergä aýlanyp görmegi bu çäräniň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Myratnazar Girmäýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0