Sowly baslangyc

Sowly baslangyc
Makalalar
18.12.2022, 21:05
522
0
Şowly başlangyç

Dünýäniň ýigrimi sekiz ýurdundan ýedi ýüzden gowrak türgeniň gatnaşmagynda Aziýa çempionaty öz işine başlady. Karate boýunça Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçýän ýaryşa biziň ýurdumyzyň ýygyndy topary hem gatnaşýar. Biziň karateçi türgen ildeşlerimiz bu ýaryşy şowly başladylar. Olar ilkinji günden bürünç medala mynasyp boldular. 16 ýaşly Magtymguly Annaýewiň, 17 ýaşly Hemra Begjanowyň bu şowly çykyşlary, biziň toparymyzyň agzalaryny ýeňişlere ruhlandyrdy. Biz ildeşlerimize üstünlik arzuw edýäris.

Turkmen döwlet binagärlik - gurluşyk insitutynyn talyby Baýmuhammet Berdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0