Kitap hakynda pelsepeler

Kitap hakynda pelsepeler
Makalalar
25.12.2022, 08:48
549
0
Kitap hakynda pelsepeler
 
Şahsy kitaphana,
 Baýlyk kitaphana.
 
***
 Kitap bilen iş salyşýan,
 Sözleşeňde söz alyşar.
 
***
 Kitap aýdar geçeni,
 Kitap ertäň açary.
 
***
 Kitaba ýykyl,
 Durşuna akyl.
 
***
 Kitap okan bagta ýeter,
 Ylym diýen bagta ýeter.
 
***
 Kitap bir dana,
 Akyl biýr saňa.
 
***
 Kitaba ömrüni beren,
 Bagtyny görer.
 
***
 Kitaby elden goýma ýok,
 Näçe okasaň-da doýma ýok.
 
***
 Kitaby harlan,
 Çeker «Ah», «Arman».
 
***
 Kitaby söýen,
 Jemgyýetde ner!
 
***
 Açjakmy gözleň?
 Kitaba ýüzlen!
 
***
 Kitap söýen öz zürýady,
 Öwreder saňa köp zady.
 
***
 Kitabyň gymmaty,
 Söýýäniň hormaty.
 
***
 Kitap — birek-biregi ýakynlaşdyrýan dostluk köprüsi.
 
***
 Kitaphonyň kitapsyz güni geçmez.
 
***
 Sowat kitapdan başlanýar.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Mekan Meredow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0