Botanika baglary

Botanika baglary
Makalalar
06.04.2023, 23:06
468
0
Botanika baglary hakda bilýärmisiňiz?

Dünýäde iň uly botanika bagy hasaplanýan Kew botanika bagy Londonyň Riçmond etrabynda ýerleşýär. 2009-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen bu bagyň 44 sany binasy bardyr. Bu botanika bagy ösümlikleriniň köpdürliligi bilen hem meşhurdyr. Bu bgda 28 müň 680 töweregi ösümlik bardyr. Ýedi million töweregi gerbariý we arhiwlenen maglumatlar saklanýar.

Bu ýer diňe bir baglara baýlygy bilen däl-de, dürli çäreleriň geçirilýan ýeri bolandygy bilenem tapawutlanýar. Her ýylda bu ýerde dürli çäreleriň iki ýüzden gowragy geçirilýär.

Metbugat mäteriallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Sähetmyrat Babajanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0