Sport

Sport
Makalalar
17.04.2023, 14:23
363
0
Baýrakly orunlar

Türkmen türgenleri golaýda Albaniýanyň Durres şäherinde ýetginjekleriň arasynda geçirilen Agyr atletika boýunça çempionatynda baýrakly orunlara mynasyp boldular. Has takygy Aşgabat şäheriniň 104-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ogulşat Amanowa 45 kilograma çenli agram derejesinde 156 kilogram agyrlygy galdyryp altyn medaly, şeýle-de ildeşimiz Medine Amanowa 59 kilogarm agram derejesinde çykyş edip, umumlykda 199 kilogram agramy göterip altyn medaly, paýtagtymyzyň “Olimp” orta sport mekdebiniň okuwçysy umumlykda 258 kilogram netije görkezip ikinji orny, 64 kilogram agarm derjesinde bäsleşen Gülälek Kakamyradowa umumylykda 101 kilogram agyrlygy galdyryp, uçunji orny eýelemgi we gazanmagy başardylar.

Metbugat mäteriallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Muhammet Soltanmyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0