Aşgabatda Hytaýyň Lo­ngyun söweş sungaty boýunça toparyň çyky­şy görkeziler

Aşgabatda Hytaýyň Lo­ngyun söweş sungaty boýunça toparyň çyky­şy görkeziler
Makalalar
15.12.2023, 21:15
268
0
Aşgabatda Hytaýyň Longyun söweş sungaty boýunça toparyň çykyşy görkeziler

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň çäklerinde Hytaýyň Longyun söweş sungaty boýunça toparyň çykyşy görkeziler. Bu barada​ medeniyet.gov.tm habar berdi.

21-nji dekabrda geçiriljek dabaranyň dowamynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary Hytaýyň Longyun söweş sungatynyň döreýiş taryhy we onuň görnüşleri bilen giňişleýin tanyş bolarlar.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0