Makalalar

Makalalar
Makalalar
04.07.2023, 19:01
261
0
Täsinlikler:

Täze rekord

Hytaýyň Aerokosmos ylymy we tehnikasy korporasiýasynyň habar bermegine görä, hytaý 41 sany kiçi hemrany şol sanda “Szilin – 1” gämisini orbita üstünlikli uçurdy. Netijede dünýä boýunça bu ugurdan rekord goýdy. Onuň esasy aýratynlygy hem birnäçe kosmos enjamyny orbita bir gezekde çykarmagy başardy

Iň gadymy pil

Hindistanyň Daýýa derýasynyň jülgeleri gadymy buddaçylyk eserleriniň galyndylaryna, has takygy sungat eserleriniň gadymy ýadygärliklerine baý ýerdir.golaýda bolsa hindi arheologlary bu ýerden 2300 ýyl mundan öňki döwre degişli bolan pil heýkelini tapdylar. Tapylan heýkeliň beýikligi bir metre golaý bolup, ol daşdan oýulyp ýasalypdyr.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlanyldy.

Kasym Ýazmyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0