Argentinanyn

Argentinanyn
Makalalar
19.12.2022, 21:13
491
0
Argentinanyň çempionlygy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň final oýnunda Argentina dünýä çempiony bolmagy başardy. Bu duşuşykda Argentina bilen Fransiýanyň ýygyndylary ajaýyp oýun görkezdiler. Oýun dartgynly hem çekeleşikli geçdi.

Soňky penaltileriň netijesinde 4-2 hasabynda ýeňiş gazanan Argentinanyň ýygyndysy 36 ýyldan soň, 3-nji dünýa kubogyny gazanmagy başardy. Bu ýygynde öňem şeýle üstünlige 1978, 1986-njy ýyllarda mynasyp bolupdy.

Turkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Hezret Galandarow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0