Älem giňişliginde

Älem giňişliginde
Makalalar
11.04.2023, 16:10
478
0
Älem giňişliginde

Ýer bilen Aýyň arasyndaky uzaklyk barada eşidipmidiňiz? Onda bilip goýuň bu aralyk 384 401 kilometre deňdir. Ýöne bu uzaklyk saýýaralaryň hereketine görä üýtgäp durýar. Aý Ýeriň daşyndan süýri görnüşde aýlanýar. Ol deň derejedäki töwerek boýunça aýlanmaýar. Şonuň üçin bu aralyk golaýlaşanda 356 400 kilometre, uzaklaşanda 406 700 kilometre deň bolýar.

***

Ýupiter planetasy biziň Gün sistemamyzyň içinde iň uly planetalaryň biridir. Ol biziň ýaşaýan ýerimizden on bir esse uludyr.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Agajan Taganow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0