Elekto welsoped

Elekto welsoped
Makalalar
02.04.2023, 17:42
467
0
Täze elektrowelosiped

Belli “Toýota” kompaniýasy ýeňil ýük daşamaga niýetlenen elektrowelosipedini hödürledi. Bu täze ulag öz batereýasynyň güýji bilen ýüz kilometr aralygy geçmäge ukyplydyr. Özem 250 wt bolan batereýalaryň ikisiniň güýji bilen işleýär. Ol batereýalaryň doly kuwwatlanmagy üçin dört sagada golaý wagt gerekdir. Bu täze elektrowelosipediň kömegi bilen agramy ýüz kilogram agramlylykdaky ýüki we çagalary gatnadyp bolýar. Sebäbi bu ulag ýörite gutular bilen üpjün edilendir. Ol yşyklandyryş we howpsuzlyk ulgamy bilen üpjün edilendir.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlanyldy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Baky Berdiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0